¡Descuento del 5% en todos los libros físicos comprados en la tienda online durante junio! ¡Aprovecha ahora!

MF0251_2 Apoio domiciliario e alimentación familiar

28,53

Libro del MF0251_2 Apoio domiciliario e alimentación familiar en Lengua Gallega, del certificado de profesionalidad SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad.

Referencia: 978-84-9839-397-2 Categoría: SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio Etiqueta: Libro

Sinopsis

O Servizo de Axuda a Domicilio (SAD) proporciona, ao sector poboacional en situación de dependencia, a oportunidade de seguir vivindo no seu ámbito social e convivencial. O profesional de atención directa domiciliaria outorga os apoios e as atencións necesarias para fomentar a autonomía na realización das Actividades da Vida Diaria (AVD), ademais de promover un desenvolvemento favorábel que teña en conta os aspectos biopsicosociais da persoa dependente. Ideaspropias Editorial ofrécelle este material didáctico cuxo obxectivo principal é que o lector coñeza como desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e co funcionamento da unidade convivencial.

Coa lectura deste manual, coñecerá como xestionar os recursos, tanto económicos como materiais, dentro do fogar da persoa dependente. Tamén aprenderá como facilitar unha mellor calidade de vida ao usuario mediante o fomento de hábitos saudábeis referentes á súa saúde, á súa hixiene persoal, á ordenación doméstica, á súa alimentación e á planificación do traballo diario no domicilio.

Índice

PRÓLOGO

1. Psicoloxía básica aplicada á atención psicosocial domiciliaria de persoas dependentes

1.1. Conceptos fundamentais

1.1.1. Ciclo vital

1.1.2. Conduta

1.1.3. Procesos cognitivos

1.1.4. Motivación

1.1.5. Emoción e alteracións

1.2. Proceso de envellecemento

1.2.1. Cambios biopsicosociais

1.2.2. Incidencias na calidade de vida

1.2.3. Doenza no ancián

1.2.4. Evolución do contorno socioafectivo e da sexualidade da persoa maior

1.2.5. Necesidades especiais de atención e apoio integral

1.2.6. Calidade de vida, apoio e autodeterminación na persoa maior

1.3. Doenza e convalecencia

1.3.1. Conceptos fundamentais

1.3.2. Características e necesidades en doenza e convalecencia

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

2. Relación social das persoas maiores e discapacitadas

2.1. Características da relación social das persoas dependentes

2.2. Habilidades sociais fundamentais

2.3. Dificultades de relación social

2.3.1. Situacións conflitivas

2.4. Técnicas para favorecer a relación social. Estratexias de intervención

2.5. Actividades de acompañamento e de relación social. Estratexias de intervención

2.6. Medios e recursos

2.6.1. Aplicacións das novas tecnoloxías

2.6.2. Asociacionismo

2.6.3. Recursos do contorno e vías de acceso a estes

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

3. Prestación de orientación á persoa dependente e aos seus coidadores principais

3.1. Observación. Técnicas e instrumentos de observación aplicados ás situacións domiciliarias

3.2. Rexistro da evolución funcional

3.3. Desenvolvemento de actividades de atención

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

4. O ambiente como factor favorecedor da autonomía persoal, comunicación e relación social

4.1. Distribución e decoración de espazos

4.2. Uso de materiais domésticos

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

5. Elaboración de estratexias de intervención psicosocial

5.1. Mantemento e adestramento de hábitos de autonomía psicosocial en situacións cotiás do domicilio

5.2. Técnicas, procedementos e estratexias de intervención

5.3. Técnicas de resolución de conflitos

5.4. Procedementos e estratexias de modificación de conduta

5.5. Intervención de acompañamento e apoio na relación social, na resolución de xestións e no contorno familiar

5.6. Disposición para a atención integral ás persoas

5.7. Preferencia polas técnicas de humanización da axuda

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

6. Elaboración de estratexias de intervención en autonomía persoal

6.1. Mantemento e adestramento de hábitos de autonomía física en situacións cotiás do domicilio

6.2. Condicións do domicilio

6.3. Distribución, actualización e sinalización de espazos, mobiliario e utensilios domésticos

6.4. Intervención de acompañamento e apoio na relación social, na resolución de xestións e no contorno familiar

6.5. Recursos comunitarios

6.6. Solicitude de axudas, prestacións e servizos

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

7. Intervención de acompañamento e apoio na relación social, na resolución de xestións e no contorno familiar

7.1. Funcións e papel do profesional de atención directa desde a unidade convivencial. Áreas de intervención

7.2. Estratexias de actuación, límites e deontoloxía

7.3. Intervencións máis frecuentes. Xestións. Seguimento

7.4. Documentación persoal e da unidade convivencial. Confidencialidade á hora de manexar documentación doutras persoas

7.5 Técnicas básicas de elaboración, rexistro e control de documentación

7.6. Respecto dos límites de actuación e da deontoloxía profesional

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

8. Axudas técnicas e tecnolóxicas para a vida cotiá

8.1. Importancia dos produtos de apoio na atención domiciliaria

8.2. Axudas técnicas para actividades domésticas (produtos de apoio para actividades domésticas)

8.3. Mobiliario e adaptacións para vivendas e outros inmóbeis

8.4. Axudas técnicas para a manipulación de produtos e bens (produtos de apoio para a manipulación de obxectos e dispositivos)

8.5. Axudas técnicas para mellorar o ambiente, maquinaria e ferramentas (produtos de apoio para mellorar o ambiente, maquinaria e ferramentas)

8.6. Axudas técnicas para o lecer (produtos de apoio para o lecer)

8.7. Computadores persoais. Internet. Correo electrónico

8.8. Outras axudas

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

9. Motivación e aprendizaxe das persoas maiores, discapacitadas ou doentes

9.1. Características específicas da motivación e da aprendizaxe das persoas maiores, discapacitadas ou doentes

9.2. Mantemento e adestramento das funcións cognitivas en situacións cotiás do domicilio

9.3. Memoria, atención, orientación espacial, temporal e persoal, razoamento

9.3.1. Memoria

9.3.2. Atención

9.3.3. Orientación espacial, temporal e persoal

9.3.4. Razoamento

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

10. Servizos de atención domiciliaria

10.1. Servizos, programas e profesionais de atención directa domiciliaria a persoas dependentes: características

10.2. Estrutura funcional da axuda a domicilio

10.3. O equipo interdisciplinario

10.3.1. Coordinación do equipo de axuda a domicilio

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

11. Identificación dos problemas de comunicación e linguaxe relacionados cos principais trastornos xerais

11.1. Retardo mental (discapacidade intelectual)

11.2. Parálise Cerebral Infantil (PCI)

11.3. Autismo

11.4. Párkinson

11.5. Alzhéimer

11.6. Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

11.7. Esclerose Múltiple (EM)

11.8. Deficiencias auditivas

11.9. Deficiencias visuais

11.10. Xordocegueira

11.11. Consideración pola situación específica de cada persoa con problemas de linguaxe e comunicación

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

12. Comunicación das persoas dependentes

12.1. Proceso de comunicación

12.2. Necesidades Especiais de Comunicación (NEC)

12.3. Discapacidades

12.4. Saúde mental

12.5. Minorías étnicas

12.6. Alzhéimer

12.7. Outros

12.8. Problemas de comunicación e linguaxe

12.9. Estratexias e recursos de intervención comunicativa

12.9.1. Sistemas alternativos de comunicación: concepto e clasificación

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

13. Aplicación de técnicas para favorecer a relación social e as actividades de acompañamento

13.1. Estratexias de intervención en comunicación

13.2. Proceso de selección do sistema alternativo de comunicación

13.3. Recursos comunicativos

13.4. Técnicas de comunicación alternativa e aumentativa para persoas con deficiencias físicas, motrices e psíquicas

13.5. Técnicas de comunicación alternativa e aumentativa para persoas con deficiencias sensoriais

13.6. Axudas técnicas na comunicación alternativa e aumentativa. Axudas técnicas para a información e sinalización

13.7. Técnicas de observación da evolución xeral da persoa dependente

13.8. Sensibilidade ante os problemas de comunicación das persoas dependentes

CONCLUSIÓNS

AUTOAVALIACIÓN

SOLUCIÓNS

PREGUNTAS FRECUENTES

GLOSARIO

EXAME

BIBLIOGRAFÍA

Autor

Celia Manuela Barbazán Pereira (Brión, 1971) é psicóloga, empresaria e técnica en formación. A súa formación e experiencia profesional adquiriunas como técnica en apoio psicosocial a coidadores de persoas en situación de dependencia e como formadora ocupacional en asociacións e empresas de axuda a domicilio de Santiago de Compostela (A Coruña). Así mesmo, impartiu accións formativas pertencentes ao plan FIP (Formación e Inserción Profesional) experimental dos certificados de profesionalidade de Auxiliar de axuda a domicilio e de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

Ademais, traballou durante varios anos como socia nunha empresa de axuda a domicilio, realizando as funcións de psicóloga, técnica de apoio psicosocial a coidadores, orientadora laboral e formadora ocupacional. A súa formación profesional e experiencia valéronlle para realizar os contidos das unidades 1 a 8 deste manual didáctico.

Judith Andrés Sendra (Zaragoza, 1976) é diplomada en Traballo Social pola Universidad de Zaragoza e está habilitada como educadora social polo Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón. Ademais, recibiu formación complementaria nos sectores sociosanitario e educativo.

Así mesmo, ten unha ampla experiencia docente como formadora de cursos relacionados coa dependencia e as habilidades necesarias para a atención a persoas dependentes. Desde hai dez anos é socia-promotora de Celtadia, unha cooperativa de iniciativa social de servizos de atención a persoas, sita en Zaragoza, onde tanto realiza labores de coordinación e xestión como imparte cursos relacionados coa asistencia sociosanitaria. Con Ideaspropias Editorial publicou Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones e Atención y apoyo psicosocial domiciliario. Nesta ocasión, volve colaborar con Ideaspropias Editorial realizando as unidades didácticas 9, 10 e 11 da presente obra.

Daniel Saavedra Toral (Ourense, 1981) é licenciado en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago de Compostela, licenciado en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo e tradutor xurado de Inglés>Galego>Inglés.

Entre a súa ampla experiencia laboral destaca a tradución de inglés a galego de O neno do pixama a raias (Faktoría K de Libros, 2007), así como numerosos traballos para o mundo editorial, a Xunta de Galicia, produtoras de televisión e publicacións periódicas.

É colaborador habitual de Ideaspropias Editorial, coa que traduciu máis dunha vintena de libros.

ISBN

  • ISBN del libro: 9788498393972
GradoB
Número de horas100
Número de páginas432
Año de publicación2011
IdiomaGalego
FormatoLibro

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “MF0251_2 Apoio domiciliario e alimentación familiar”

MF0251_2 Apoio domiciliario e alimentación familiarMF0251_2 Apoio domiciliario e alimentación familiar
28,53
Scroll al inicio