Autor

Pablo González Rodríguez é diplomado en Educación Social pola Universidade de Vigo.

Foi docente durante cinco anos de formación profesional ocupacional en diversas organizacións empresariais, sindicais e administracións públicas.

Na actualidade desenvolve a súa carreira profesional como orientador laboral do Servizo Galego de Colocación na Fundación Secretariado Xitano. Participou tamén en proxectos europeos de formación profesional.

A súa formación e experiencia reflíctense neste manual, publicado por Ideaspropias Editorial, que tamén publicou o seu manual Igualdad de oportunidades.

Índice

ÍNDICE


1    Información laboral
1.1. Introdución
1.2. Mercado laboral
1.2.1. Estrutura e organización do mercado de traballo
1.2.2. Sectores produtivos
1.3. Contratos de traballo
1.3.1. Características
1.3.2. Tipos de contratos
1.4. Deberes e dereitos dos traballadores
1.4.1. Estatuto dos traballadores
1.4.2. Convenios colectivos
1.5. Os axentes sociais. Papel dos axentes sociais no mercado de traballo
1.6. Seguridade Social: principais prestacións
EXERCICIO 1
SOLUCIÓNS
1.7. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 1
SOLUCIÓNS

2    Orientación laboral
2.1. Introdución
2.2. Busca de emprego. Técnicas de busca
2.2.1. Carta de presentación e currículo
2.2.2. Entrevista
2.3. Servizos de emprego
2.3.1. Características
2.3.2. Tipos
2.4. A formación profesional
2.4.1. Os distintos subsistemas de formación profesional
2.4.2. Organismos xestores
2.4.3. Ofertas formativas relacionadas coa ocupación
2.5. Autoemprego
2.5.1. Traballo por conta propia
2.5.2. Traballo en réxime asociado
2.6. Saídas profesionais da ocupación no mercado de traballo
EXERCICIO 2
SOLUCIÓNS
2.7. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 2
SOLUCIÓNS

3    Emprendedores
3.1. Introdución
3.2. Perfil do emprendedor
3.3. Formación do emprendedor
3.4. Entidades e lugares de asesoramento
EXERCICIO 3
SOLUCIÓNS
3.5. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 3
SOLUCIÓNS

RESUMO

EXAME

BIBLIOGRAFÍA

Sinopsis

¿Busca emprego ou intenta mellorar o seu posto de traballo actual? Se se atopa en calquera destas situacións, a través deste manual poderá coñecer unha serie de variables determinantes para obter aquilo que desexa.

“Información e orientación laboral” é un módulo no que se desenvolven temas relacionados co mercado de traballo, a busca de emprego e a función emprendedora. O seu obxectivo xeral é obter os coñecementos relacionados coas competencias da ocupación, que posibiliten unha maior eficiencia e desenvolvemento profesional no posto de traballo.

Ideaspropias Editorial desenvolve este manual de formación para todas aquelas persoas que se atopen en situación de desemprego con intencións de acceder ao mercado laboral ou para aquelas que busquen información referente a este campo.

978-84-9839-156-5

Ficha técnica

Número de horas
30
Número de páginas
92
Formato
Libro

Descargas2

978-84-9839-156-5.pdf

Descargas2 (384.04k)

E-978-84-9839-156-5

Descargas2 (305.5k)

En la misma categoría

5 otros productos en la misma categoría: