Autor

Alejandra Inmaculada Souto Moure é Licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago de Compostela. Realizou o master en e-learning: TIC para a Educación e a Formación pola Universidade de Santiago e é Experta en Informática Educativa pola UNED.

Actualmente desenvolve a súa carreira profesional nun centro de formación en idiomas e especializouse na formación de profesionais do mundo empresarial. É ademais a responsábel do departamento de formación a distancia onde xestiona o proxecto de adaptación á metodoloxía e-learning da oferta formativa do centro.

Así mesmo, colabora en calidade de conferenciante dentro de programas de formación do profesorado, nos que imparte os seminarios sobre a utilización das TIC na aula.

No mundo editorial, concretamente na área da formación, escribiu Formador de teleformadores e Inglés, publicados por Ideaspropias Editorial.

Índice

1. At the airport. Welcome to Spain
1.1. Introdución
1.2. Funcións
1.3. Situacións
1.3.1. Presentarse a un mesmo
1.3.2. Presentar formalmente
1.3.3. Presentar cun grao de formalidade inferior
1.3.4. Falar dun mesmo
EXERCICIOS 1
SOLUCIÓNS
1.4. Expresións e vocabulario
1.4.1. Expresións
EXERCICIOS 2
SOLUCIÓNS
1.4.2. Vocabulario: what are you responsible for?
EXERCICIOS 3
SOLUCIÓNS
1.5. Gramática
1.5.1. Presente simple: oracións afirmativas
EXERCICIOS 4
SOLUCIÓNS
1.5.2. Presente simple: oracións negativas
EXERCICIOS 5
SOLUCIÓNS
1.5.3. Presente simple: yes-no questions e respostas breves
EXERCICIOS 6
SOLUCIÓNS
1.5.4. Presente simple: information questions
EXERCICIOS 7
SOLUCIÓNS
1.5.5. O verbo to be
EXERCICIOS 8
SOLUCIÓNS
1.6. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 1
SOLUCIÓNS

2. Telephone. Can I speak to Mr. Martínez, please?
2.1. Introdución
2.2. Funcións
2.3. Situacións
2.3.1. Pasar unha chamada no momento
2.3.2. Comunicar que a persoa requirida non está
2.3.3. Problemas na liña
2.3.4. Problemas para entender a persoa que chama
EXERCICIOS 9
SOLUCIÓNS
2.4. Expresións e vocabulario
2.4.1. Expresións
EXERCICIOS 10
SOLUCIÓNS
2.4.2. Vocabulario: leaving a message
EXERCICIOS 11
SOLUCIÓNS
2.5. Gramática
2.5.1. Can/Could
2.5.2. Can: afirmativo e negativo
EXERCICIOS 12
SOLUCIÓNS
2.5.3. Presente continuo
EXERCICIOS 13
SOLUCIÓNS
2.6. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 2
SOLUCIÓNS

3. Congress and Convention. This is a security announcement
3.1. Introdución
3.2. Funcións
3.3. Situacións
3.3.1. Indicar: “Á volta da esquina, vire á dereita/esquerda”
3.3.2. Indicar: “Siga recto, ao lado de…”
3.3.3. Indicar: “Vaia á porta principal”
3.3.4. Indicar: “Colla a primeira á dereita/esquerda, vire no semáforo, atravese o cruce…”
EXERCICIOS 14
SOLUCIÓNS
3.4. Expresións e vocabulario
3.4.1. Expresións
EXERCICIOS 15
SOLUCIÓNS
3.4.2. Vocabulario: exhibition and public announcements
EXERCICIOS 16
SOLUCIÓNS
3.5. Gramática
3.5.1. Imperativo
EXERCICIOS 17
SOLUCIÓNS
3.5.2. Futuro: will
EXERCICIOS 18
SOLUCIÓNS
3.6. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 3
SOLUCIÓNS

4. Shopping. May I help you?
4.1. Introdución
4.2. Funcións
4.3. Situacións
4.3.1. Ofrecer asistencia
4.3.2. Comentar como senta a peza de roupa
4.3.3. Preguntar o prezo
EXERCICIOS 19
SOLUCIÓNS
4.4. Expresións e vocabulario
4.4.1. Expresións
EXERCICIOS 20
SOLUCIÓNS
4.4.2. Vocabulario: there is a man and a woman
EXERCICIOS 21
SOLUCIÓNS
4.5. Gramática
4.5.1. May
4.5.2. There is/There are
EXERCICIOS 22
SOLUCIÓNS
4.5.3. How much/How many
EXERCICIOS 23
SOLUCIÓNS
4.6. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 4
SOLUCIÓNS

5. Travel agency. We have a fantastic offer right here...
5.1. Introdución
5.2. Funcións
5.3. Situacións
5.3.1. Buscar un billete de avión
5.3.2. Buscar unha oferta de vacacións
5.3.3. Buscar un destino concreto
EXERCICIOS 24
SOLUCIÓNS
5.4. Expresións e vocabulario
5.4.1. Expresións
EXERCICIOS 25
SOLUCIÓNS
5.4.2. Vocabulario: destinations
EXERCICIOS 26
SOLUCIÓNS
5.5. Gramática
5.5.1. Comparativo e superlativo
EXERCICIOS 27
SOLUCIÓNS
5.5.2. Would
EXERCICIOS 28
SOLUCIÓNS
5.5.3. ’S Genitive
EXERCICIOS 29
SOLUCIÓNS
5.6. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 5
SOLUCIÓNS

6. Restaurant. Would you like a starter?
6.1. Introdución
6.2. Funcións
6.3. Situacións
6.3.1. O cliente aínda non sabe o que quere
6.3.2. O cliente pide a súa comida
6.3.3. Recibes unha queixa do cliente
6.3.4. Ofreces máis atención ao cliente e este pide a conta
EXERCICIOS 30
SOLUCIÓNS
6.4. Expresións e vocabulario
6.4.1. Expresións
EXERCICIOS 31
SOLUCIÓNS
6.4.2. Vocabulario: what do you have for breakfast?
EXERCICIOS 32
SOLUCIÓNS
6.5. Gramática
6.5.1. A/Some/Any
EXERCICIOS 33
SOLUCIÓNS
6.5.2. A few/A little/A lot of
EXERCICIOS 34
SOLUCIÓNS
6.5.3. Pasado I: verbos irregulares
EXERCICIOS 35
SOLUCIÓNS
6.6. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 6
SOLUCIÓNS

7. Hotel. How many days are you planning to stay?
7.1. Introdución
7.2. Funcións
7.3. Situacións
7.3.1. Reservando un cuarto no hotel
7.3.2. Rexistrándose (check in)
7.3.3. Deixando o hotel
EXERCICIOS 36
SOLUCIÓNS
7.4. Expresións e vocabulario
7.4.1. Expresións
EXERCICIOS 37
SOLUCIÓNS
7.4.2. Vocabulario: dealing with complaints
EXERCICIOS 38
SOLUCIÓNS
7.5. Gramática
7.5.1. Pasado II. Verbos irregulares
EXERCICIOS 39
SOLUCIÓNS
7.5.2. Pasado: to be
EXERCICIOS 40
SOLUCIÓNS
7.6. Resumo de contidos
AUTOAVALIACIÓN 7
SOLUCIÓNS

RESUMO

EXAME

BIBLIOGRAFÍA

Sinopsis

Desenvolverse en inglés xa non ten por que ser un obstáculo insalvábel; traspasar as barreiras lingüísticas e comunicativas está ao alcance de calquera persoa e á orde do día.

Ideaspropias Editorial ofrécelle a posibilidade de pór fin a estas barreiras comunicativas presentándolle este manual, co que poderá coñecer, aprender e practicar as expresións típicas e fundamentais da lingua inglesa, así como adquirir nocións básicas de gramática e vocabulario. Todo iso poderá poñelo en práctica en diferentes situacións comúns (aeroportos, congresos e convencións, tendas, axencias de viaxe, restaurantes, hoteis, etc.), nas que logrará desenvolverse con éxito.

Na actualidade, a nosa sociedade está inmersa en continuos cambios. Afortunadamente, dispoñemos dunha ferramenta importante que permite unha xestión empresarial eficaz, isto é, a atención ao cliente. O fin primordial que persegue este material didáctico é garantir a satisfacción dos clientes; obxectivo que se conseguirá única e exclusivamente se existe unha axeitada relación con estes. En definitiva, con este manual trátase de realizar un breve percorrido a través das diferentes áreas que se engloban dentro do campo da atención ao cliente.

978-84-9839-151-0

Ficha técnica

Número de horas
50
Número de páginas
268
Formato
Libro

Descargas2

978-84-9839-151-0.pdf

Descargas2 (581.07k)

E-978-84-9839-151-0

Descargas2 (525.5k)

En la misma categoría

5 otros productos en la misma categoría: